เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง ศาล ตัดสิน ยกฟ้อง คดี แก๊สระเบิด สำนักงานใหญ่ SCB

เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง ศาลอาญา ตัดสิน ยกฟ้อง ไม่ต้องชำระค่าสินไหมทดแทน จาก คดี แก๊สระเบิด สำนักงานใหญ่ SCB  ที่เกิดขึ้นในปี 2559 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 8 ศพ

เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง ศาลอาญา ตัดสิน ยกฟ้อง ไม่ต้องชำระค่าสินไหมทดแทน จาก คดี แก๊สระเบิด สำนักงานใหญ่ SCB  ที่เกิดขึ้นในปี 2559 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 8 ศพ ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา คดีสารเคมีระบบดับเพลิง ไพโรเจนฟุ้งกระจายจนมีผู้เสียชีวิต ที่สำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เมื่อคืนวันที่ 13 มี.ค.2559 จนมีผู้เสียชีวิต 8 ราย และบาดเจ็บ คดีหมายเลขดำ อ.1764/2559 ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา 7 และครอบครัวของนายวิรัช ดีดพิณ, นายพีรพัฒน์ กอยประโคน, น.ส.กรรณิการ์ ประจิตร์ หรือสินศิริ คนงานที่เสียชีวิตระหว่างติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย

ร่วมกันเป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นาย ณ.พงษ์ สุขสงวน อายุ 49 ปี 

ประธานกรรมการบริษัท เมก้า แพลนเน็ต จำกัด, นายอดิศร โฟดา อายุ 55 ปี ผู้บริหาร บจก.เมก้าแพลนเน็ต, นายจิระวัฒน์ เปรมปรีดิ์ อายุ 34 ปี วิศวกรโครงการปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัยของ บจก.เมก้าฯ, นายสมคิด ตันงาม อายุ 63 ปี กก.บจก.โจนส์ แลงฯ, นายสมคิด จันทร์หอม อายุ 40 ปี หัวหน้าช่าง บจก.โจนส์ แลงฯ, นายตรีภพ ยังประเสริฐกุล อายุ 41 ปี ผู้จัดการดูแลอาคาร บจก.โจนส์ แลงฯ, น.ส.ขจรจิตร พรหมดีราช อายุ 49 ปี

พนักงานบริษัท เอบิต มัลติซิสเต็ม จำกัด ที่รับช่วงต่อจาก บจก.เมก้า แพลนเน็ต ควบคุมดูแลการวางท่อระบบดับเพลิงภายในอาคาร, นายบุญเสริม กระจาด อายุ 40 ปี วิศวกร บจก.เอบิต มัลติซิสเต็ม ที่คุมคนงาน, บริษัท เมก้า แพลนเน็ต จำกัด โดย นาย ณ พงษ์ สุขสงวน และนายอดิสร โฟดา กรรมการผู้มีอำนาจ, บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด โดย นายสมคิด ตันงาม กรรมการผู้มีอำนาจ เป็นจำเลยที่ 1 – 10 ในความผิดฐานร่วมกันกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และได้รับอันตรายแก่กายและอันตรายสาหัส ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291, 300, 390

คดีนี้ศาลชั้นต้น มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2560 เห็นว่า แม้จำเลยที่ 1-2 ซึ่งเป็นผู้บริหาร บจก.เมก้าฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง แต่มีหน้าที่กำกับดูแล ให้บจก.เมก้าฯ จำเลยที่ 9 รักษาความปลอดภัย ขณะที่ “นายจิระวัฒน์” วิศวกรโครงการปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัยของ บจก.เมก้าฯ จำเลยที่ 3 เป็นหัวหน้างานมีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลความปลอดภัย แต่กระทำโดยประมาทไม่ปิดระบบดับเพลิงเดิม ไม่ควบคุมในที่เกิดเหตุ จำเลยที่ 1, 2 , 3 , 9 จึงมีความประมาทร่วมด้วยทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตขึ้น

ให้ลงโทษฐานร่วมกันกระทำประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ได้รับอันตรายแก่กายและอันตรายสาหัส ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ซึ่งเป็นบทหนักสุด จำคุกจำเลยที่ 1-3 คนละ 2 ปี และปรับคนละ 20,000 บาท แต่เนื่องจากจำเลยที่ 1 -3 ไม่เคยต้องโทษมาก่อน อีกทั้งความประมาทที่เกิดขึ้นในการปิดระบบดับเพลิงเดิม ก็นอกเหนือจากความสามารถของจำเลย จึงเห็นควรให้โอกาสจำเลยโดยโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้คนละ 2 ปี

ส่วน บจก.เมก้าฯ จำเลยที่ 9 ให้ปรับ 20,000 บาท และจำเลยที่ 1-3,9 ร่วมกันชดใช้เงินญาติผู้ตายที่เป็นโจทก์ร่วมด้วย 5 คน รวม 2.1 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันเกิดเหตุ 13 มี.ค.2559 ส่วนจำเลยที่ 4 – 8 และ 10 พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ ยื่นอุทธรณ์ ต่อมาวันที่ 24 ก.ค. 2562 ศาลอุทธรณ์ 

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้อง นายณ.พงษ์ และนายอดิศร จำเลยที่ 1-2 และยกคำร้องที่บังคับให้จำเลยที่ 1-2 ชดเชยค่าสินไหมทดแทนด้วย ให้นายจิระวัฒน์ จำเลยที่ 3 และบริษัท เมก้าฯ จำเลยที่ 9 ชำระดอกเบี้ย แก่โจทก์ร่วมที่ 1 นับจากวันฟ้อง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น พนักงานอัยการโจทก์-โจทก์ร่วม และ จำเลยที่ 3, 9 ยื่นฎีกา

โดยในวันนี้ นายจิระวัฒน์ จำเลยที่ 3 และผู้บริหาร บริษัท เมก้า แพลนเน็ต จำกัด จำนวน 2 คน ที่เป็นจำเลยที่ 9 เดินทางมาฟังคำพิพากษา พร้อมญาติและบุคคลใกล้ชิดที่เดินทางมาร่วมให้กำลังใจ

ศาลฎีกาตรวจสำนวนปรึกษาหารือกันแล้วเห็นว่า นายจิระวัฒน์ จำเลยที่ 3 วิศวกรโครงการปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัยของ บจก.เมก้าฯ ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ โดยก่อนเข้าไปพื้นที่ ก็ได้มีการขออนุญาตและแจ้งให้มีการปิดระบบดับเพลิงแล้ว จากคำเบิกความของผู้เชี่ยวชาญ ระบุว่า ระบบไพโรเจนน่าจะเสื่อมสภาพ พยานหลักฐานโจทก์ โจทก์ร่วมที่นำสืบมา

จึงไม่อาจรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าในวันเกิดเหตุจำเลยที่ 3 มิได้มีการแจ้งให้มีการปิดระบบดับเพลิงเดิมอันเป็นการกระทำโดยประมาทของจำเลยที่ 3 ตามฟ้องตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลยที่ 3 ตาม ป.วิอาญามาตรา 227 วรรคสองเมื่อได้ความดังกล่าวแล้วถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 9 กระทำการโดยประมาทด้วยเหตุดังกล่าวเช่นเดียวกันกับจำเลยที่ 1,2 ดังนี้จำเลยที่ 3,9 จึงไม่ต้องชำระค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ร่วม ฎีกาตำเลยที่ 3,9 ฟังขึ้นส่วนฎีกาโจทก์ร่วมฟังไม่ขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 3,9 เสียด้วยยกคำร้องขอให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนของโจทก์ร่วมนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังศาลอ่านคำพิพากษายกฟ้อง นายจิระวัฒน์ จำเลยที่ 3 และผู้บริหาร บริษัท เมก้า แพลนเน็ต จำกัด จำเลยที่ 9 ต่างมีใบหน้ายิ้มแย้มดีใจ เสร็จแล้วจึงพากันขึ้นรถเดินทางกลับไป รถตู้ตำรวจ จัดทริปเที่ยว มีมาให้เห็นอีก ล่าสุดเพจต้านทุจริตแฉ เดินทางร่วมกันไปที่​ จ.จันทบุรี​ – ระยอง โพสต์ขอบคุณตำรวจที่พาไปทุกที่

จากกรณีที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคอีสาน โพสต์เมื่อวันที่ 22 ก.ย.64 ที่ผ่านมาว่ามีการพบเห็นพฤติกรรม​การใช้รถตู้ตำรวจ ของ​ สภ.ดอนจาน​ จ.กาฬสินธุ์​ มีสมาชิกหลากหลายวัย​ เดินทางร่วมกันไปที่​ จ.จันทบุรี​ – ระยอง แวะรับประทานอาหาร มีการโพสต์ขอบคุณที่คนขับรถซึ่งเป็นตำรวจ​ บริการได้ดี​ อยากไปไหนขอแค่บอก​ พาไปทุกที่จริงๆ

ล่าสุดความคืบหน้าของเรื่องนี้ เพจดังกล่าว ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เบื้องต้นได้รับการชี้แจงมาว่า เป็นการขออนุญาตใช้รถตู้ของ ตร. เพื่อไปศึกษาดูงานของ ชมรม อสม.รพ.สต.แห่งหนึ่ง เมื่อกลางปี 63 ครับท่านผู้ชม ก่อนหน้านี้ไม่นาน ตำรวจภูธรภาค 3 ก็เพิ่งออกมาชี้แจงหลังถูกตั้งข้อสงสัยการนำรถตู้ตำรวจไปใช้นอกราชการ แต่สุด้ายก็ยืนยันว่าเป็นการใช้นำไปจับผู้ต้องหา เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง