เปิดเผยภาระที่แท้จริงของภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพที่ผู้หญิงต้องเผชิญ: ส่วนเสริมพิเศษของ IJGO ที่เผยแพร่

เปิดเผยภาระที่แท้จริงของภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพที่ผู้หญิงต้องเผชิญ: ส่วนเสริมพิเศษของ IJGO ที่เผยแพร่

เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ที่ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงจำนวนมากยังคงเสียชีวิตจากสาเหตุที่มักป้องกันได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ยอมรับไม่ได้และไม่ค่อยมีใครรับรู้คือภาระของภาวะแทรกซ้อนต่างๆ หรือการเจ็บป่วยของมารดา ซึ่งผู้หญิงและเด็กผู้หญิงต้องเผชิญในระหว่างและหลังการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร ซึ่งอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อความเป็นอยู่ที่ดีตลอดชีวิต

แขกรับเชิญแก้ไขโดยเจ้าหน้าที่สองคนของ

 WHO Department of Reproductive Health and Research และ HRP ซึ่งเป็นส่วนเสริมพิเศษใหม่ของ International Journal of Gynecology & Obstetrics (IJGO) ได้รับการเผยแพร่แล้ว ซึ่งเน้นการทำงานของ WHO Maternal Morbidity Working Group เพื่อช่วย – ประเมินความเจ็บป่วยของมารดา

ปรับแนวคิดใหม่เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของมารดา

ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับขอบเขตของการเจ็บป่วยของมารดาเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อช่วยแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สามารถปกป้องชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กผู้หญิงและผู้หญิง ความเข้าใจดังกล่าวเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิสัยทัศน์ของ Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescent Health สำหรับผู้หญิงทุกคน ทุกที่ เพื่อความอยู่รอด เติบโต และเปลี่ยนแปลง

เพื่อตระหนักถึงความต้องการนี้ ในปี 2555 องค์การอนามัยโลก

ได้จัดตั้งคณะทำงานการเจ็บป่วยของมารดา (MMWG) ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ นักวิจัย ผู้ดำเนินโครงการระดับประเทศ และผู้สนับสนุนผู้ป่วย กลุ่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคำจำกัดความ

 เกณฑ์การบ่งชี้ และเพื่อสร้างมาตรฐานในการวัดและประเมินการเจ็บป่วยของมารดา วันนี้ MMWG ได้เผยแพร่ส่วน เสริมเฉพาะทางในInternational Journal of Gynecology and Obstetricsโดยมีรายละเอียดว่ากลุ่มได้ปรับกรอบแนวคิดเรื่องความเจ็บป่วยของมารดาใหม่อย่างไร

ขาดการวัดมาตรฐานสำหรับการเจ็บป่วยของมารดา

ในปัจจุบัน การตรวจวัดความเจ็บป่วยโดยรวมของมารดาที่ถูกต้อง เป็นกิจวัตร และเทียบเคียงได้มีจำนวนจำกัด ปัจจัยหลักสามประการที่นำไปสู่สิ่งนี้ ได้แก่ ความต้องการคำจำกัดความทั่วไปและเกณฑ์การระบุ ขาดเครื่องมือประเมินที่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะในระดับปฐมภูมิ และขาดตัวชี้วัดทั่วไปในการวัดความเจ็บป่วย

โลโก้เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ MMWG ได้พัฒนาเครื่องมือ WOICE การเจ็บป่วยของมารดาของ WHOเพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและนักวิจัยสามารถติดตามและวัดภาระการเจ็บป่วยของมารดาได้ดีขึ้น ดูลิงค์ด้านล่าง 

Credit : ต้นไม้ | เสื้อผ้าผู้หญิง | รีวิวเครื่องดนตรี | วิธีทำ if | เกมส์ออนไลน์