UFABET

UFABET

แกมมาพร้อมท์เปิดใช้งาน PET . หลายไอโซโทปที่มีความละเอียดย่อยมิลลิเมตร

แกมมาพร้อมท์เปิดใช้งาน PET . หลายไอโซโทปที่มีความละเอียดย่อยมิลลิเมตร

ระบบการถ่ายภาพพรีคลินิก เช่น เครื่องสแกนเอกซเรย์ปล่อยโพซิตรอน (PET) เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการศึกษาโรคและการประเมินการรักษา ซึ่งพบมากในหนูทดลอง แต่เนื่องจากอวัยวะของหนูมีขนาดเล็กกว่ามนุษย์ ความละเอียดระดับย่อยมิลลิเมตรจึงจำเป็นสำหรับการถ่ายภาพที่แม่นยำและการวัดเชิงปริมาณภายในอวัยวะและเนื้องอกของสัตว์ ไอโซโทปรังสีจำนวนมากที่ใช้เป็นตัวติดตาม PET  อย่างไรก็ตาม ปล่อยโพซิตรอนด้วยช่วงกว้าง (หลายมิลลิเมตร) และไม่สามารถถ่ายภาพด้วยความละเอียดสูงเพียงพอ นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องยากมากที่จะสร้างภาพไอโซโทป...

Continue reading...

ในไม่ช้าแรงโน้มถ่วงของควอนตัมสามารถทดสอบได้โดยใช้อะตอมที่เย็นจัด

ในไม่ช้าแรงโน้มถ่วงของควอนตัมสามารถทดสอบได้โดยใช้อะตอมที่เย็นจัด

ในไม่ช้าแรงโน้มถ่วงควอนตัมอาจได้รับการทดสอบในห้องปฏิบัติการด้วยการวิเคราะห์ใหม่จากนักฟิสิกส์ในสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และฮ่องกง จากความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์สารสนเทศควอนตัม นักวิจัยพบว่าถ้าแรงโน้มถ่วงเป็นควอนตัมโดยพื้นฐานมากกว่าแบบคลาสสิก จะต้องสร้างลายเซ็นที่เรียกว่าไม่ใช่เกาส์เซียน เพื่อหาลายเซ็นดังกล่าว  พวกเขาเสนอให้ตรวจสอบก๊าซที่เย็นจัด ของอะตอมซีเซียมหลายพันล้านอะตอมที่มีอยู่ในสถานะที่เรียกว่าคอนเดนเสทของโบส-ไอน์สไตน์ (BEC) ความพยายามที่จะรวมทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปและกลศาสตร์ควอนตัมเข้าด้วยกันมักจะเกี่ยวข้องกับการหาปริมาณแรงโน้มถ่วงเพื่อสร้างทฤษฎีของแรงโน้มถ่วงควอนตัม เช่น ทฤษฎีสตริงหรือแรงโน้มถ่วงควอนตัมแบบวนซ้ำ อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยที่จะสนับสนุนทฤษฎีดังกล่าว...

Continue reading...

แจกบอลสันติภาพ

แจกบอลสันติภาพ

ผู้นำด้านกีฬา การเมือง การศึกษา และแม้แต่ศาสนาที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ว่ากีฬาสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติได้อย่างไร“กีฬาที่จริงจังไม่เกี่ยวอะไรกับการเล่นที่ยุติธรรม มันผูกติดอยู่กับความเกลียดชัง ความหึงหวง ความโอ้อวด การละเลยกฎเกณฑ์ทั้งหมด และความสุขซาดิสต์ในการได้เห็นความรุนแรง กล่าวอีกนัยหนึ่ง มันคือสงครามลบด้วยการยิง” – จอร์จ...

Continue reading...